New Style Sunburst

Model > Smelly / Sb

  • Effin Guitars Smelly/sb Gloss Sunburst Finish T-style Electric Solid Body Guitar
  • Effin Guitars Smelly/sb Gloss Sunburst Finish T-style Electric Solid Body Guitar
  • Effin Guitars Smelly/sb Gloss Sunburst Finish T-style Electric Solid Body Guitar